Tjänster

Förby Marina

Det finns ca 210 båtplatser i hamnen och en skild brygga för gästande båtar. Bränsle kan man tanka dygnet runt.

Traktorarbeten

Med traktor sköter vi transport av virke, plogning av gårdsplan samt skötsel av privatvägar.

Ved och flis

Vi säljer björk – och blandved i säckar och i lösvikt. Vid behov sköter vi också transporten av veden.

Fällning av träd

Vi fäller träd på gårdsplan, avlägsnar problemträd samt verskställer gårdsavverkningar.

Skötsel av grönområden

Vi sköter om gräsklippling och trimning efter beställning.

Dykar- och småflottstjänster

Vi kontrollerar och reparerar förankring av boijar och bryggor.