Dykar- och småflottstjänster

Vi utför service och reparationer på båtbojar och bryggor. Vid utbyte av föråldrade och utslitna kättingar, schacklar, fjädrar och ankarvikter använder vi en liten flotta. Med hjälp av flottan sker service arbetet behändigt.

De varierande vinter- och väderförhållanden förbrukar och försvagar förankring av bryggor och båtbojar. Det är viktigt att kontrollera kättingarnas skick med några års mellanrum.

Behöver du dykar- och småflottstjänster?