Trädfällning

Vi fäller träd som är i dåligt skick, stormskadade samt stora träd från gårdar och närliggande byggnader. Vi gör också gallringar av en alltför tät trädbestånd och beskär stora grenar. Vid behov gör vi också konditionsundersökningar.

Trädtransport
Vi kan transportera bort de fällda träden för att hålla gården så ren som möjligt. Alternativt kan vi kvista och tillverka ved på plats med hjälp av vår Palax-vedmaskin.

Behöver du trädfällning?