Ved

Som råvara till vedtillverkning använder vi PEFC gruppcertifierat inhemsk träd från våra egna skogar. Veden torkas ute med hjälp av sol och vind. Klabbarna är 33 cm långa. Veden säljs i antingen 1,5 m3 säckar eller i lösvikt. Som mått använder vi lös-m3.

Vi tillverkar ved också av kundens egna träd med Palax C900 vedmaskinen.

Produkter
Björkved
Blandved

Transport av ved
Vi fungerar i södra delen av Salo stad (Finby, Bjärno, Tykö). Med tillägspris transporterar vi vid behov veden hem även lite längre sträckor.

Lagring och användning av ved
Det är bra att lagra veden på ett tort, luftigt och ändamålsenligt ställe skyddat av regn. Torr ved är lätt att tända, brinner renare och de har bättre energiinnehåll än fuktig ved. Veden anses vara torr då fuktigheten är under 25 %. Det lönar sig att hämta veden inomhus några dagar innan användgning.

Kom ihåg at det inte är tillåtet att lagra ved vid väggen av en bostadsbyggnad på grund av eldfara enligt Räddningslagen.

Behöver du ved eller flis?


Flis

Vi tillverkar bland flis av träd och kvistar som vi fäller.

Flis till trädgården
Med hjälp av flis kan man avskilja coh täcka delar av gårdsplanen och därmed förlätta skötsel av gården samt gräsklppningen. Med flis kan man lätt snygga till kanterna av stigar, områden bredvid terasserna samt runt trädstammar och buskar. Flis hindrar ogräset att växa samt binder fuktighet. Ofta rekommenderar man användning av filtduk under fliset som hindrar ännu bättre tillväxten av ogräs.
Flis lämpar sig också bra som blandmaterial till komposten och hjälper att hålla komposten luftig.

Försäljning och transport av flis
Fliset säljs i lösvikt och den kan antingen hämtas själv eller köpas inluklusive hemtransport.