Tjänster

I Förby Marina finns flertal bryggor i skyddet av vågbrytaren

Förby Marina

Det finns ca 210 båtplatser i hamnen och en skild brygga för gästande båtar. Bränsle kan man tanka dygnet runt.

I Förby Marina finns flertal bryggor i skyddet av vågbrytaren

Förvaringsutrymmen

Varma och kalla förvaringsutrymmen i olika storlekar samt förvaring utomhus.

Skötsel av gräsmatta och grönområden lyckas per beställning

Boende

The cosy Villa Signell is suitable for accommodation, meetings and small scale festivities.

Veden torkas ute av sol och vind i 1,5 m3 säckar

Ved och flis

Vi säljer björk - och blandved i säckar och i lösvikt. Vid behov sköter vi också transporten av veden.

För fällning av träd har vi olika typer av motorsågar

Fällning av träd

Vi fäller träd på gårdsplan, avlägsnar problemträd samt verskställer gårdsavverkningar.

Traktorarbeten sköter vi med en Valtra traktor

Traktorarbeten

Med traktor sköter vi transport av virke, plogning av gårdsplan samt skötsel av privatvägar.

Skötsel av gräsmatta och grönområden lyckas per beställning

Skötsel av grönområden

Vi sköter om gräsklippling och trimning efter beställning.

Dykardrägt behös då man kontrollerar och reparerar förankring av boijar och bryggor

Dykar- och småflottstjänster

Vi kontrollerar och reparerar förankring av boijar och bryggor.