Ved

Till vedtillverkning använder vi råvara från våra egna skogar som sköts enligt FSC certifikatets kriterier. Veden torkas ute med hjälp av sol och vind. Klabbarna är 30 – 35 cm långa. Veden säljs i antingen 1,5 m3 säckar eller i lösvikt. Som mått använder vi lös-m3.

Vi tillverkar ved också av kundens egna träd med Palax C900 vedmaskinen.

Produkter

 • Björkved
 • 80 €/lös-m3, inkl. moms 24 % (från 6.2.2023)
 • Blandved
 • 75 €/lös-m3, inkl. moms 24 % (från 6.2.2023)

Transport av ved
Vi fungerar i södra delen av Salo stad (Finby, Bjärno, Tykö). Vid behov transporterar vi för tillägspris veden även hem.

Hyr en släpvagn
För transport av ved eller andra saker kan du hyra en släpvagn med kåpa av modell Farmi Pro 757T.

 • Mått på släpvagnen:
 • 150 cm x 3000 cm (bredd x längd)
 • Lastförmåga:
 • 400 kg

Släpvagnen har dessutom tipp och 2 linor.

 • Priser för uthyrning
 • Ett dygn
 • 20 €, inkl. moms 24 %
 • Under 8 h
 • 30 €, inkl. moms 24 %
 • Ett dygn
 • 40 €, inkl. moms 24 %
 • Ett veckoslut 3 dygn
 • 80 €, inkl. moms 24 %

Betalning med bankkort. Förfrågningar: 044-533 3703 / Joni

Lagring och användning av ved
Det är bra att lagra veden på ett tort, luftigt och ändamålsenligt ställe skyddat för regn. Torr ved är lätt att tända, brinner renare och den har ett bättre energi innehåll än fuktig ved. Veden anses vara torr då fuktigheten är under 25 %. Det lönar sig att hämta veden inomhus några dagar innan användgning.

Kom ihåg at det inte är tillåtet att lagra ved vid väggen av en bostadsbyggnad på grund av eldfara enligt Räddningslagen.

Från vedmaskines löpband faller klabbarna i 1,5 m3 säckar.Sol och vind torkar veden under början av sommaren. Säckarna står tätt bredvid varandra.Vid behov transporterar vi veden hem med traktor.

Behöver du ved eller flis?


Flis

Vi tillverkar bland flis av träd och kvistar som vi fäller.

Flis till trädgården
Med hjälp av flis kan man avskilja och täcka delar av gårdsplanen och därmed förlätta skötsel av gården samt gräsklppningen. Med flis kan man lätt snygga till kanterna av stigar, områden bredvid terasserna samt runt trädstammar och buskar. Flis hindrar ogräset att växa samt binder fuktighet. Ofta rekommenderar man användning av filtduk under fliset som hindrar ännu bättre tillväxten av ogräs.

Flis lämpar sig också bra som blandmaterial till komposten och hjälper att hålla komposten luftig.

Försäljning och transport av flis
Fliset säljs i lösvikt och den kan antingen hämtas själv eller köpas inluklusive hemtransport.

Med hjälp av flis kan man snygga till områden under träden.Fliset säljs som lösvara.