Skötsel av grönområden

Från oss kan du beställa skötsel för gården och grönområden. För gräsklippning har vi en åkgräsklippare. Du kan beställa gräsklippning antingen för en gång eller för hela sommaren.

Med trimmer och röjsåg röjer vi områden runtomkring träd och buskar, vägkanter, dikesrenar och mindre grönområden.

Redskap

  • Gräsklippare:
  • Åkgräsklippare Husqvarna – arbetsbredd 125 cm
  • Trimmer:
  • Husqvarna trimrar med förbränningsmotorer
Med en åkgräsklippare lyckas gräsklippning även av större gräsmattor. Gräsklippning görs med en Husqvarna åkgräsklippare med en arbetsbredd av  125 cm.

Behöver du skötsel av grönområden?